NATUURBRANDRISICO.NL

Op deze locatie vindt geen registratie plaats van het actuele natuurbrandrisico.
Op deze locatie is momenteel sprake van een laag risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een laag risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een verhoogd risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een hoog risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een zeer hoog risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio

Waarom zijn niet alle veiligheidsregio’s in Nederland aangesloten?

Het is aan elke veiligheidsregio zélf om te beslissen of ze wel of niet aansluiten op dit systeem, dit wordt niet landelijk bepaald. En sommige veiligheidsregio’s hebben bijvoorbeeld Natuurbrand niet prominent in het risicoprofiel staan.

Hoe worden de kleurcodes bepaald?

In de veiligheidsregio’s die aangesloten zijn, staan meetstations in de natuurgebieden. Deze meten tal van factoren zoals wind, temperatuur, droogte, luchtvochtigheid etc. Op basis van deze metingen worden een bepaalde indexwaarde berekend, die het actuele risico aangeeft, dat een natuurbrand zich kan snel uitbreiden. Deze indexwaarden fluctueren gedurende de dag.

De indexwaarden worden dagelijks gevolgd door een getrainde medewerker van de veiligheidsregio en gecombineerd met bijvoorbeeld de meteogegevens KNMI en buienradar, informatie van natuurbeheerders, informatie van brandweerdeskundigen uit het veld en eigen waarneming.

Op basis daarvan wordt de kleurcode voor de veiligheidsregio bepaald. De kleurcode wordt rond middernacht aangepast indien nodig.Bij de aanpassing wordt niet alleen naar de index gekeken maar ook bijvoorbeeld naar de weersvoorspellingen en informatie uit het veld.

Waarom wijzigt de kleurcode maar één keer per dag?

De realtime waardes wijzigen gedurende de dag. Dit betekent dat in de vroege ochtend de indexwaardes een andere kleurcode kunnen suggereren dan ’s middags het geval is. Als er bijvoorbeeld in de middag heel veel regen valt, verandert de waarde daardoor. Ook als de waardes net op de rand zitten tussen 2 codes, verschuift dit dus steeds. De indexwaarde is ook maar één van de factoren die worden meegewogen om de kleur van de voorkant te bepalen.

Het belangrijkste voor burgers zijn de handelingsperspectieven die op dat moment relevant zijn. Als we de fluctuerende codes aan de achterkant zouden tonen is dat voor burgers erg onduidelijk, zeker als je bijvoorbeeld een stookontheffing hebt gekregen waarbij in de ontheffing wordt aangegeven dat deze vervalt bij een bepaalde code. Daarom is er besloten om de code om middernacht aan te passen voor de volgende dag.

Wat is het verschil tussen code oranje en rood?

Voor de burgers is er eigenlijk geen verschil in de handelingsperspectieven. Voor de inzet van de hulpdiensten is er wel een verschil. Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan een veiligheidsregio besluiten om bijvoorbeeld bij code oranje met 2 brandweerwagens/tankautospuiten uit te rukken en bij code rood met een peloton (4 tankautospuiten). Dit wordt per regio bepaald. Dit heeft te maken met slagkracht van de hulpdiensten en de regio-specifieke kenmerken (bijv. de grootte en inrichting van) van het verzorgingsgebied. Elke veiligheidsregio bepaalt zelf welke eenheden bij welke kleurcodes worden ingezet.

Het grootste verschil is dat vanaf code rood de blushelicopters van Defensie geconsigneerd kunnen worden. Dit betekent dat zij paraat staan en dat zij bij code rood daardoor sneller ter plaatse zijn dan wanneer ze worden opgeroepen bij bijvoorbeeld bij code oranje.

Vanaf code oranje kan er in een aantal veiligheidsregio’s gebruik worden gemaakt van de verkenningsvliegtuigjes, om de ontstaanslocatie van natuurbranden zo snel mogelijk op te sporen en de bestrijding ervan te ondersteunen met waarneming vanuit de lucht.

Hoe kan het dat er een verschil is tussen veiligheidsregio’s in de kleurcodes?

Het kan in de ene veiligheidsregio in de natuur vochtiger zijn dan in de andere veiligheidsregio, bijvoorbeeld door plaatselijke regenbuien. Dit vertaalt zich in een andere indexwaarde en kleurcode.