NATUURBRANDRISICO.NL

Op deze locatie Onbekend risico
Op deze locatie Fase 1 - Regulier Risico
Op deze locatie Fase 2 - Extra Alert
Het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio

Waarom zijn niet alle veiligheidsregio’s in Nederland aangesloten?

Niet iedere veiligheidsregio is aangesloten op dit systeem. Een regio beslist namelijk zelf of ze wel of niet aansluiten, die keuze is niet landelijk bepaald. Sommige veiligheidsregio’s hebben een andere procedure waarmee zij het risico op natuurbrand bepalen, en er zijn ook regio’s die natuurbrand niet prominent in hun risicoprofiel hebben staan.

Hoe worden de fases bepaald?

In de veiligheidsregio’s die aangesloten zijn, staan meetstations in de natuurgebieden. Deze meten tal van factoren zoals windsnelheid, temperatuur, droogte, luchtvochtigheid etc. Op basis van deze metingen wordt een bepaalde indexwaarde berekend. Die geeft het actuele risico aan of een natuurbrand zich snel kan uitbreiden. Deze indexwaarden fluctueren gedurende de dag.

De indexwaarden worden dagelijks gevolgd door een getrainde medewerker van de veiligheidsregio en gecombineerd met bijvoorbeeld de meteogegevens van KNMI en Buienradar, informatie van natuurbeheerders, informatie van brandweerdeskundigen uit het veld en eigen waarneming.

Op basis van al deze gegevens wordt de fase voor de veiligheidsregio bepaald. De fase wordt, indien nodig, rond middernacht aangepast.

Waarom wijzigt de fase maar één keer per dag?

De real time-waardes wijzigen gedurende de dag. Dit betekent dat in de vroege ochtend de indexwaardes een andere fase kunnen suggereren dan ’s middags. Als er bijvoorbeeld in de middag heel veel regen valt, verandert de waarde daardoor. Ook als de waardes net op de rand zitten tussen de twee fases, verschuift dit dus steeds. Verder is de indexwaarde slechts één van de factoren die worden meegewogen om de fase te bepalen.

Het belangrijkste voor burgers en recreatieondernemers zijn de handelingsperspectieven die op dat moment relevant zijn. Als we de fluctuerende fases ‘aan de achterkant’ zouden tonen, is dat voor burgers erg onduidelijk, zeker als je bijvoorbeeld een stookontheffing hebt gekregen waarbij in de ontheffing wordt aangegeven dat deze vervalt bij een fase ‘extra alert’. Daarom is er besloten om de fase om middernacht aan te passen voor de volgende dag en die de hele volgende dag vast te zetten.

Wat is het verschil tussen beide fases?

Voor de burgers is er eigenlijk vrijwel geen verschil in de handelingsperspectieven. Voor de inzet van de hulpdiensten is er wel een verschil. Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan een veiligheidsregio besluiten om bijvoorbeeld bij fase 2 met meer voertuigen uit te rukken. Dit wordt per regio bepaald, en heeft te maken met slagkracht van de hulpdiensten en de regio-specifieke kenmerken (bijv. de grootte en inrichting) van het verzorgingsgebied. Elke veiligheidsregio bepaalt zelf welke eenheden bij welke fase wordt ingezet.

Hoe kan het dat er tussen veiligheidsregio’s een verschil is in de keuze voor fases?

Het kan in de ene veiligheidsregio in de natuur vochtiger zijn dan in de andere veiligheidsregio, bijvoorbeeld door plaatselijke regenbuien. Dit vertaalt zich in een andere indexwaarde en keuze voor fase.