NATUURBRANDRISICO.NL

Op deze locatie vindt geen registratie plaats van het actuele natuurbrandrisico.
Op deze locatie is momenteel sprake van een laag risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een laag risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een verhoogd risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een hoog risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een zeer hoog risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio

Deze website is gekoppeld aan de Landelijke Natuurbrand Boodschap (LNB) 2013, een landelijke handreiking voor risicocommunicatie over natuurbranden. Het doel is het verhogen van het risicobewustzijn én de zelfredzaamheid van burgers. De handreiking is door de communicatieadviseurs van de samenwerkende partners opgesteld en eind 2012 vastgesteld door de Landelijke Kerngroep Natuurbranden.

Relatie met Werkprogramma Natuurbranden

In het landelijk Werkprogramma Natuurbranden 2012- 2016 staan de gezamenlijke ambities voor de aanpak van natuurbranden in Nederland door versterking van publiek-private samenwerking. Eén van de speerpunten is preventie, met nadrukkelijke aandacht voor het creëren van bewustwording van het natuurbrandrisico en de noodzaak tot vergroting van de zelfredzaamheid op individueel en gemeenschapsniveau. De website ondersteunt hierin door handelingsperspectieven te communiceren die zijn afgestemd op de actuele risico’s van snelle verspreiding van natuurbranden in de verschillende gebieden.

Meer informatie over het werkprogramma en de samenwerkende partners is te vinden op www.infopuntnatuurbranden.nl