NATUURBRANDRISICO.NL

Op deze locatie Onbekend risico
Op deze locatie Fase 1 - Regulier Risico
Op deze locatie Fase 2 - Extra Alert
Het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio

Natuurbrandrisico.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u waarom. En u ziet welke cookies Natuurbrandrisico.nl precies plaatst en met welk doel. Op cookies zijn twee wetten van toepassing:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Telecomwet

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Natuurbrandrisico.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te vergroten.

Hiertoe verzamelt Natuurbrandrisico.nl, net als elke website, IP-adressen van bezoekers.
Natuurbrandrisico.nl maakt hiervoor gebruik van Google Analytics 4.

Natuurbrandrisico.nl heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door de scheiding van functies voor beheer en rapportage uit Google Analytics enerzijds, en het verwerken van contactmomenten die middels de diverse formulieren tot stand komen anderzijds. Webstatistieken worden nooit voor enig ander doel gebruikt, noch worden deze digitaal gecombineerd met andere gegevensbestanden.
Wij verstrekken geen webstatistieken of persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Telecomwet

Cookies voor webstatistieken

In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.
Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Natuurbrandrisico.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

Natuurbrandrisico.nl heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken.

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Natuurbrandrisico.nl gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Natuurbrandrisico.nl houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.