NATUURBRANDRISICO.NL

Op deze locatie Onbekend risico
Op deze locatie Fase 1 - Regulier Risico
Op deze locatie Fase 2 - Extra Alert
Het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio

In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden.

Fase 1

Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Wat betekent dit voor u? Klik hier

Fase 2 

Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Corona
Gelet op de huidige situatie rondom het coronavirus en de maatregelen die daar omtrent getroffen zijn, verzoeken ook wij u om zoveel mogelijk thuis te blijven. Mocht u toch even de natuur in willen, volg dan de maatregelen van het RIVM op:

 -  Vermijd drukke plekken.
 -  Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 -  Vermijd groepsvorming; ga zoveel mogelijk alleen, niet in een groep.
 -  Heb jij of een gezinslid griepverschijnselen of verkouden, blijf dan sowieso thuis.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM, Klik hier

Vergunning
Sommige - gemeentelijke of provinciale - vergunningverleners gebruiken de fase-indeling om een vergunning te weigeren of in te trekken. 

Wat betekent dit voor u? Klik hier