NATUURBRANDRISICO.NL

Op deze locatie vindt geen registratie plaats van het actuele natuurbrandrisico.
Op deze locatie is momenteel sprake van een laag risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een laag risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een verhoogd risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een hoog risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een zeer hoog risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio

Onderstaande partners werken landelijk samen (binnen de landelijke kerngroep natuurbranden, LKN) om risico’s en impact van natuurbranden in Nederland te verminderen. Hierover valt meer te lezen op www.infopuntnatuurbranden.nl

Samenstelling LKN

 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
 • Ministerie van Economische Zaken (EZ)
 • Ministerie van Defensie
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord Holland
 • Veiligheidsberaad
 • Brandweer Nederland
 • GHOR Nederland, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
 • VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
 • RECRON, Vereniging Recreatieondernemers Nederland
 • ANWB, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 • Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • VNOG, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (voorzitterschap en secretariaat)

 

www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
www.rijksoverheid.nl/ministeries/def
www.gelderland.nl
www.brabant.nl
www.noord-holland.nl
www.veiligheidsberaad.nl
www.brandweer.nl
www.ggdghor.nl
www.vbne.nl
www.recron.nl
www.anwb.nl
www.ifv.nl
www.burgemeesters.nl
www.vnog.nl
www.ipo.nl
www.politie.nl
www.defensie.nl

www.ekopower.nl (meetstations)

 

Websites veiligheidsregio’s

Groningen (www.veiligheidsregiogroningen.nl)
Friesland (www.veiligheidsregiofryslan.nl)
Drenthe (www.vrd.nl)
Ijsselland (www.vrijsselland.nl)
Twente (www.regiotwente.nl)
Noord- en Oost-Gelderland (www.vnog.nl)
Gelderland Midden (www.vggm.nl)
Gelderland Zuid (www.vrgz.nl)
Utrecht (www.vru.nl)
Noord-Holland Noord (www.vrnhn.nl)
Zaanstreek-Waterland (www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl)
Kennemerland (www.vrk.nl)
Amsterdam-Amstelland (www.veiligheidsregio-amsterdam-amstelland.nl)
Gooi- en Vechtstreek (www.vrgooienvechtstreek.nl)
Haaglanden (www.vrh.nl)
Hollands Midden (www.vrhm.nl)
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (www.veiligheidsregio-rr.nl)
Zuid-Holland Zuid (www.veiligheidsregiozhz.nl)
Zeeland (www.vrzeeland.nl)
Midden- en West-Brabant (www.vrmwb.nl)
Brabant-Noord (www.vrbn.nl)
Brabant-Zuidoost (www.vrzob.nl)
Limburg-Noord (www.vrln.nl)
Limburg-Zuid (www.vrzuidlimburg.nl)
Flevoland (www.veiligheidsregioflevoland.nl)