NATUURBRANDRISICO.NL

Op deze locatie vindt geen registratie plaats van het actuele natuurbrandrisico.
Op deze locatie is momenteel sprake van een laag risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een laag risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een verhoogd risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een hoog risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Op deze locatie is momenteel sprake van een zeer hoog risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand.
Het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio
Amsterdam-AmstellandGrijs - Onbekend risico
Brabant-NoordCode Groen - Laag risico
Brabant-ZuidoostCode Groen - Laag risico
DrentheCode Groen - Laag risico
FlevolandGrijs - Onbekend risico
FryslânGrijs - Onbekend risico
Gelderland MiddenCode Groen - Laag risico
Gelderland-ZuidCode Groen - Laag risico
Gooi en VechtstreekCode Groen - Laag risico
GroningenGrijs - Onbekend risico
HaaglandenGrijs - Onbekend risico
Hollands MiddenGrijs - Onbekend risico
IJssellandCode Groen - Laag risico
KennemerlandGrijs - Onbekend risico
Limburg-NoordCode Groen - Laag risico
Midden en West-BrabantCode Groen - Laag risico
Noord- en Oost-GelderlandCode Groen - Laag risico
Noord-Holland-NoordCode Groen - Laag risico
Rotterdam-RijnmondGrijs - Onbekend risico
TwenteCode Groen - Laag risico
UtrechtCode Groen - Laag risico
Zaanstreek-WaterlandGrijs - Onbekend risico
ZeelandCode Groen - Laag risico
Zuid-Holland-ZuidGrijs - Onbekend risico
Zuid-LimburgGrijs - Onbekend risico